Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides psihoemocionālo risku samazināšanas risinājumi, veicot attālināto darbu
Title in English Solutions to reduce psycho-emotional risks in the working environment through remote work
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Guna Bazone
Reviewer Evita Biezmane, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autore: Antra Valderšteina Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.DA, lektors Guna Bazone Maģistra darba tēma: „Darba vides psihoemocionālo risku samazināšanas risinājumi, veicot attālināto darbu.” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm. Maģistra darbs satur 8 tabulas, 23 attēlus un 1 pielikumu. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 28 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izvērtēt psihoemocionālo risku ietekmi attālinātā darba veicējiem, lai varētu konstatēt cik bieži darbinieki darba laikā ir pakļauti psihoemocionālu faktoru iedarbībai. Teorētiskajā daļā tika noskaidrots, kas ir attālinātais darbs normatīvā regulējuma izpratnē un saistībā ar to, kādi grozījumi normatīvajos aktos ir veikti pēdējo gadu laikā. Kā arī tika noskaidroti darba vides riska faktori, veicot attālināto darbu. Analītiskajā daļā tika analizēti apkopotie dati no attālināti strādājošo zvanu centra operatoru un klientu 13 345 sarunu ierakstiem par 2022. gada janvāra mēnesi. Tika veikta desmit zvanu centra operatoru aptaujas anketās iegūto datu analīze, kā arī aptaujas anketu un sarunu ierakstu iegūto datu kombinētā analīze. Praktiskajā daļā, pamatojoties veiktajiem pētījumiem, analīzi un konstatētajām problēmām, tika izstrādāti priekšlikumi darba vides psihoemocionālo risku mazināšanai veicot attālināto darbu. Tika sniegti ieteikumi jau esošās zvanu apstrādes sistēmas pilnveidei, lai varētu noteikt konkrētu stresa izraisošu faktoru jeb stresoru (negatīvi un agresīvi noskaņotu klientu) iedarbības daudzumu uz katru zvanu centra operatoru. Kā arī izvirzīti priekšlikumi jaunas atbalsta sistēmas izveidei zvanu centra operatoriem, pamatojoties uz katra nodarbinātā individuālo psihoemocionālo riska faktoru iedarbības daudzumu. Maģistra darbā tiek izmantoti attālinātā darba reglamentējošie normatīvie akti (Darba aizsardzības likums, Darba likums, minēto likumu grozījumi un uz likumu pamata izdoti Ministru Kabineta noteikumi), speciālā literatūra darba aizsardzības jomā, Centrālās statistikas pārvaldes dati, ScienceDirect zinātnisko rakstu datubāze, kas aptver Elsevier žurnālu pilntekstus u.c. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords psihoemocionālie riska faktori, attālinātais darbs, teledarbs
Keywords in English psycho-emotional work, remote work, telework
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 17:32:08