Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas
Nosaukums angļu valodā Possibilities of Digitization of Personnel Recruitment process
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistrs darba autore: Daiga Keiša Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. I. Andersone, Konsultante I. Orinska Maģistra darba temats: Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba teorijas daļā tika izpētīta: personāla atlases procesa nozīmīgums personālvadībā, tā vēsture un attīstība, analizētas kompetenču un profesiju izmaiņas darba tirgū, kā arī apskatītas procesa digitalizācijas rīku iespējas un attīstība Latvijas un pasaules tirgū. Metodoloģiskajā daļā tika aprakstītas pētījumā izmantotās datu ieguves un apstrādes metodes. Empīriskajā daļā veikts aptaujas un ekspertu interviju iegūto datu analīze, kā rezultātā ir radīta personāla atlases procesa digitalizācijas novitāte –mākslīgā intelekta un cilvēka mijiedarbības koncepts lietotnei, kas veic kandidātu sākotnējo atbilstību uzņēmuma vērtībām un svarīgākajām kompetencēm, izvērtēšanu atbilstoši vakances prasībām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Keiša D. (2022) Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas Maģistra darbs/ D. Keiša, I. Andersone, I. Orinska.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 92 lpp. Atslēgas vārdi: digitalizācijas iespējas, mākslīgais intelekts, personāla atlase, cilvēkresursi mākslīgā intelekta vēsture, mākslīgā intelekta attīstība, digitalizācija, kompetences mūsdienās.
Atslēgas vārdi digitalizācijas iespējas, mākslīgais intelekts, personāla atlase, cilvēkresursi mākslīgā intelekta vēsture, mākslīgā intelekta attīstība, digitalizācija, kompetences mūsdienās
Atslēgas vārdi angļu valodā digitization opportunities, artifical intelligence, personnel recruitment, human resources, articical intelligence history, artifical intelligence development, digitalization, competencies in nowadays
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 15:57:33