Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas
Title in English Possibilities of Digitization of Personnel Recruitment process
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Ilze Judrupa
Abstract Maģistrs darba autore: Daiga Keiša Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. I. Andersone, Konsultante I. Orinska Maģistra darba temats: Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba teorijas daļā tika izpētīta: personāla atlases procesa nozīmīgums personālvadībā, tā vēsture un attīstība, analizētas kompetenču un profesiju izmaiņas darba tirgū, kā arī apskatītas procesa digitalizācijas rīku iespējas un attīstība Latvijas un pasaules tirgū. Metodoloģiskajā daļā tika aprakstītas pētījumā izmantotās datu ieguves un apstrādes metodes. Empīriskajā daļā veikts aptaujas un ekspertu interviju iegūto datu analīze, kā rezultātā ir radīta personāla atlases procesa digitalizācijas novitāte –mākslīgā intelekta un cilvēka mijiedarbības koncepts lietotnei, kas veic kandidātu sākotnējo atbilstību uzņēmuma vērtībām un svarīgākajām kompetencēm, izvērtēšanu atbilstoši vakances prasībām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Keiša D. (2022) Personāla atlases procesa digitalizācijas iespējas Maģistra darbs/ D. Keiša, I. Andersone, I. Orinska.- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 92 lpp. Atslēgas vārdi: digitalizācijas iespējas, mākslīgais intelekts, personāla atlase, cilvēkresursi mākslīgā intelekta vēsture, mākslīgā intelekta attīstība, digitalizācija, kompetences mūsdienās.
Keywords digitalizācijas iespējas, mākslīgais intelekts, personāla atlase, cilvēkresursi mākslīgā intelekta vēsture, mākslīgā intelekta attīstība, digitalizācija, kompetences mūsdienās
Keywords in English digitization opportunities, artifical intelligence, personnel recruitment, human resources, articical intelligence history, artifical intelligence development, digitalization, competencies in nowadays
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 15:57:33