Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā A model for Increasing Customer Satisfaction in Hazardous Waste Management Companies
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mikus Dubickis
Anotācija Maģistra darba autors: Zane Kārklevalka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti angļu valodā un 9 latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Apmierinātība ir darbība, kas apmierina klientu pieprasījumu, cerības, vēlmes un vajadzības. Pakalpojuma kvalitāte ir būtisks faktors, kas veicina klientu apmierinātību. Jebkuram konkurējošam uzņēmuma ir jārūpējas par savu klientu apmierinātību, lai spētu konkurēt un noturēt savu pozīciju tirgū. Maģistra darbā tiek veikta esošo klientu apmierinātības modeļu analīze un uz veiktā pētījuma pamata izstrādāts jauns klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārklevalka Z. (2022) Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darbs/ Z.Kārklevalka, R.Greitāne- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Atslēgas vārdi klientu apmierinātība, klientu apmierinātības ietekmējošie faktori, klientu apmierinātības novērtēšanas modeļi, klientu lojalitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā customer satisfaction, factors influencing customer satisfaction, customer satisfaction evaluation models, customer loyalty.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 15:03:34