Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos
Title in English A model for Increasing Customer Satisfaction in Hazardous Waste Management Companies
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mikus Dubickis
Abstract Maģistra darba autors: Zane Kārklevalka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Rita Greitāne Maģistra darba temats: Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 48 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti angļu valodā un 9 latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Apmierinātība ir darbība, kas apmierina klientu pieprasījumu, cerības, vēlmes un vajadzības. Pakalpojuma kvalitāte ir būtisks faktors, kas veicina klientu apmierinātību. Jebkuram konkurējošam uzņēmuma ir jārūpējas par savu klientu apmierinātību, lai spētu konkurēt un noturēt savu pozīciju tirgū. Maģistra darbā tiek veikta esošo klientu apmierinātības modeļu analīze un uz veiktā pētījuma pamata izstrādāts jauns klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārklevalka Z. (2022) Klientu apmierinātības paaugstināšanas modelis bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darbs/ Z.Kārklevalka, R.Greitāne- Rīga: RTU, UIVI IUV, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 80 lpp.
Keywords klientu apmierinātība, klientu apmierinātības ietekmējošie faktori, klientu apmierinātības novērtēšanas modeļi, klientu lojalitāte.
Keywords in English customer satisfaction, factors influencing customer satisfaction, customer satisfaction evaluation models, customer loyalty.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 15:03:34