Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Promotion of a Television as an Advertising Channel
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Inese Vētra
Anotācija Noslēguma darba autore: Loreta Vasiļevska Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: docente Dr. oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 19 angļu, un 1 franču valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba izstrādes rezultātā tika secināts, ka, lai arī mazākos apjomos, televīzija kā reklāmas izplatīšanas kanāls joprojām ir efektīvs. Televīzijas plānošana pamatā ir balstīta uz datiem par aizritējušo televīzijas kampaņu rezultātiem un to pareizu analīzi. Televīzijas saturs un reklāma televīzijā ir jāpielāgo atkarībā no vecuma grupas, tādējādi palielinot efektivitāti kopumā. Latvijas mērogā ir nepieciešams izglītot uzņēmumus par televīzijas aktualitāti kopumā, kā arī par televīzijas reklāmas kampaņu efektīviem plānošanas paņēmieniem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vasiļevska, L., Andersone, I. (2022). Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 62 lpp. Atslēgas vārdi: reklāmas nozare, televīzija, mediji, komunikācija.
Atslēgas vārdi Reklāmas nozare, televīzija, mediji, komunikācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Advertising industry, television, media, communication.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 14:07:50