Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts
Title in English Project for Promotion of a Television as an Advertising Channel
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Inese Vētra
Abstract Noslēguma darba autore: Loreta Vasiļevska Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: docente Dr. oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 4 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu, 19 angļu, un 1 franču valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba izstrādes rezultātā tika secināts, ka, lai arī mazākos apjomos, televīzija kā reklāmas izplatīšanas kanāls joprojām ir efektīvs. Televīzijas plānošana pamatā ir balstīta uz datiem par aizritējušo televīzijas kampaņu rezultātiem un to pareizu analīzi. Televīzijas saturs un reklāma televīzijā ir jāpielāgo atkarībā no vecuma grupas, tādējādi palielinot efektivitāti kopumā. Latvijas mērogā ir nepieciešams izglītot uzņēmumus par televīzijas aktualitāti kopumā, kā arī par televīzijas reklāmas kampaņu efektīviem plānošanas paņēmieniem. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vasiļevska, L., Andersone, I. (2022). Televīzijas kā reklāmas kanāla popularitātes veicināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 62 lpp. Atslēgas vārdi: reklāmas nozare, televīzija, mediji, komunikācija.
Keywords Reklāmas nozare, televīzija, mediji, komunikācija.
Keywords in English Advertising industry, television, media, communication.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 14:07:50