Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās
Nosaukums angļu valodā Knowledge Retention Model in Market Surveillance Public Organizations
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Māris Millers
Anotācija Maģistra darba autors: Artūrs Kuka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, un sastāv no trīs daļām - teorētiskā, metodoloģijas un empīriskā daļa, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms (neskaitot pielikumus) ir 92 lpp., tajā ir iekļauti 17 attēli, 10 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 74 avoti angļu valodā un 21 latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika identificētā zināšanu saglabāšanas aktualitāte tirgu uzraugošajās valsts organizācijās (konkurences uzraugos). Pētījuma rezultātā tika noteiktas saglabājamās zināšanas konkurences uzraugos, to ietekmējošie faktori un iegūts zināšanu saglabāšanas modelis konkurences uzraugiem, kurš ļauj veiksmīgi saglabāt zināšanas organizācijā neskatoties uz darbinieku mainību. Autora izstrādātais modelis sastāv no vairākiem posmiem (identificēšana, notveršana integrācija un novērtēšana) un ietekmējošajiem faktoriem - Darbinieku motivācija un attieksme; Organizācijas kultūra, tieksme uz mācīšanos un dalīšanos; Augstākās vadības atbalsts un līderība; Zināšanu saglabāšanas stratēģijas esamība; Cilvēkresursu prakse (personālvadība); Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki; Zināšanu zaudēšanas iespējamība; Darbinieku socializēšanās intensitāte; Zināšanu atpakļatgūšanas stratēģija. Modelī ir identificēta katra faktora nozīme kopumā, kā arī atsevišķi tveramo un netveramo zināšanu saglabāšanā. Zināšanu saglabāšanas modelis pētījuma izskaņā ir aprobēts fokusa grupā, kuru veidoja Konkurences padomes darbinieki. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuka, A. (2022). Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 92 lpp.
Atslēgas vārdi zināšanu saglabāšana; konkurences uzraugi; zināšanu pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā knowledge retention; competition authorities; knowledge management
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 13:56:12