Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās
Title in English Knowledge Retention Model in Market Surveillance Public Organizations
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Māris Millers
Abstract Maģistra darba autors: Artūrs Kuka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, un sastāv no trīs daļām - teorētiskā, metodoloģijas un empīriskā daļa, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms (neskaitot pielikumus) ir 92 lpp., tajā ir iekļauti 17 attēli, 10 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 74 avoti angļu valodā un 21 latviešu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika identificētā zināšanu saglabāšanas aktualitāte tirgu uzraugošajās valsts organizācijās (konkurences uzraugos). Pētījuma rezultātā tika noteiktas saglabājamās zināšanas konkurences uzraugos, to ietekmējošie faktori un iegūts zināšanu saglabāšanas modelis konkurences uzraugiem, kurš ļauj veiksmīgi saglabāt zināšanas organizācijā neskatoties uz darbinieku mainību. Autora izstrādātais modelis sastāv no vairākiem posmiem (identificēšana, notveršana integrācija un novērtēšana) un ietekmējošajiem faktoriem - Darbinieku motivācija un attieksme; Organizācijas kultūra, tieksme uz mācīšanos un dalīšanos; Augstākās vadības atbalsts un līderība; Zināšanu saglabāšanas stratēģijas esamība; Cilvēkresursu prakse (personālvadība); Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki; Zināšanu zaudēšanas iespējamība; Darbinieku socializēšanās intensitāte; Zināšanu atpakļatgūšanas stratēģija. Modelī ir identificēta katra faktora nozīme kopumā, kā arī atsevišķi tveramo un netveramo zināšanu saglabāšanā. Zināšanu saglabāšanas modelis pētījuma izskaņā ir aprobēts fokusa grupā, kuru veidoja Konkurences padomes darbinieki. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuka, A. (2022). Zināšanu saglabāšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 92 lpp.
Keywords zināšanu saglabāšana; konkurences uzraugi; zināšanu pārvaldība
Keywords in English knowledge retention; competition authorities; knowledge management
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 13:56:12