Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Atjaunoto asfalta segumu dzīves cikla izmaksu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Life Cycle Cost Analysis of Resurfaced Asphalt Pavements”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Viktors Haritonovs
Recenzents Māris Labsvīrs, valdes priekšsēdētājs, SIA "ReālProjekts"
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Atjaunoto asfalta segumu dzīves cikla izmaksu analīze”. Maģistra darbs sastāv no ievada daļas, teorētiskās daļas ar referatīvo analīzi, pētnieciskās daļas un secinājumiem, un priekšlikumiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt, pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu analīzi, priekšlikumus optimālākiem risinājumiem esošo asfalta segumu atjaunošanai un turpmākai to uzturēšanai līdz pilnai ceļa segas konstrukcijas pārbūvei vai nākamajai būtiskajai atjaunošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi – izpētīt bituminēto segumu defektu veidus, izpētīt segumu atjaunošanas metodes, kuras tiek izmantotas Latvijā un ārvalstīs, kā arī to izmantošanas iespējas defektu novēršanā, apskatīt seguma stāvokļa novērtēšanu un izpētīt seguma dzīves ciklu, apskatīt dzīves cikla izmaksu analīzes pamatprincipus, izpētīt citu valstu pieredzi dzīves cikla izmaksu analīzes pielietošanā, izvērtējot piemērotāko uzturēšanas un atjaunošanas stratēģiju konkrētiem ceļiem vai visam ceļu tīklam, un veikt dzīves cikla izmaksu analīzi vairākām seguma atjaunošanas stratēģijām. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti bituminēto segumu defektu veidi, to atjaunošanas metodes, kā arī seguma stāvokļa novērtēšanas un dzīves cikla izmaksu analīzes pamatprincipi un pieredze dzīves cikla izmaksu analīzes izmantošanai segumam atjaunošanas stratēģijas izvēlē. Maģistra darba pētnieciskajā daļā veikta dzīves cikla izmaksu analīze normatīvajai un alternatīvajai seguma atjaunošanas stratēģija vienam valsts galvenā autoceļa posmam un pieciem valsts reģionālo autoceļu posmiem. Uz pētījuma bāzes izstrādātas trīs iespējamās autoceļu atjaunošanas stratēģijas. Galvenie secinājumi – Ekonomiski izdevīgāk ir pielietot Microsurfacing un Slurry seal ceļiem ar augstāku satiksmes intensitāti, un ilgtermiņā alternatīvu seguma atjaunošanas stratēģiju, kas balstītas uz virsmas pārklājumiem, pielietošana ir ekonomiski izdevīga. Maģistra darbs sastāv no 142 lpp., darbā iekļauti 77 attēli un 56 tabulas, un 8 pielikumi, tajā izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzīves cikla izmaksu analīze, seguma atjaunošanas stratēģija, Microsurfacing, Slurry seal
Atslēgas vārdi angļu valodā Life Cycle Cost Analysis, pavement renewal strategy, Microsurfacing, Slurry seal
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 12:56:23