Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Atjaunoto asfalta segumu dzīves cikla izmaksu analīze”
Title in English “Life Cycle Cost Analysis of Resurfaced Asphalt Pavements”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer Māris Labsvīrs, valdes priekšsēdētājs, SIA "ReālProjekts"
Abstract Maģistra darba tēma ir “Atjaunoto asfalta segumu dzīves cikla izmaksu analīze”. Maģistra darbs sastāv no ievada daļas, teorētiskās daļas ar referatīvo analīzi, pētnieciskās daļas un secinājumiem, un priekšlikumiem. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt, pamatojoties uz dzīves cikla izmaksu analīzi, priekšlikumus optimālākiem risinājumiem esošo asfalta segumu atjaunošanai un turpmākai to uzturēšanai līdz pilnai ceļa segas konstrukcijas pārbūvei vai nākamajai būtiskajai atjaunošanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi – izpētīt bituminēto segumu defektu veidus, izpētīt segumu atjaunošanas metodes, kuras tiek izmantotas Latvijā un ārvalstīs, kā arī to izmantošanas iespējas defektu novēršanā, apskatīt seguma stāvokļa novērtēšanu un izpētīt seguma dzīves ciklu, apskatīt dzīves cikla izmaksu analīzes pamatprincipus, izpētīt citu valstu pieredzi dzīves cikla izmaksu analīzes pielietošanā, izvērtējot piemērotāko uzturēšanas un atjaunošanas stratēģiju konkrētiem ceļiem vai visam ceļu tīklam, un veikt dzīves cikla izmaksu analīzi vairākām seguma atjaunošanas stratēģijām. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti bituminēto segumu defektu veidi, to atjaunošanas metodes, kā arī seguma stāvokļa novērtēšanas un dzīves cikla izmaksu analīzes pamatprincipi un pieredze dzīves cikla izmaksu analīzes izmantošanai segumam atjaunošanas stratēģijas izvēlē. Maģistra darba pētnieciskajā daļā veikta dzīves cikla izmaksu analīze normatīvajai un alternatīvajai seguma atjaunošanas stratēģija vienam valsts galvenā autoceļa posmam un pieciem valsts reģionālo autoceļu posmiem. Uz pētījuma bāzes izstrādātas trīs iespējamās autoceļu atjaunošanas stratēģijas. Galvenie secinājumi – Ekonomiski izdevīgāk ir pielietot Microsurfacing un Slurry seal ceļiem ar augstāku satiksmes intensitāti, un ilgtermiņā alternatīvu seguma atjaunošanas stratēģiju, kas balstītas uz virsmas pārklājumiem, pielietošana ir ekonomiski izdevīga. Maģistra darbs sastāv no 142 lpp., darbā iekļauti 77 attēli un 56 tabulas, un 8 pielikumi, tajā izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords Dzīves cikla izmaksu analīze, seguma atjaunošanas stratēģija, Microsurfacing, Slurry seal
Keywords in English Life Cycle Cost Analysis, pavement renewal strategy, Microsurfacing, Slurry seal
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 12:56:23