Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Cost Management Improving in Municipal Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autore: Linda Ieva Zīriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lapas, tajā iekļauti 16 attēli, 19 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 23 avots latviešu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba izstrādes procesā tika raksturota iestādes darbība, aplūkoti budžeta veidošanās pamatprincipi un tā izlietojums. Tika konstatētas galvenās problēmas kas saistītas ar dokumentu aprites nepilnībām, un iestādes nolietotā autotransporta izmaksām. Aprēķinu daļā tika veikti un apkopoti pētījumi par esošā autotransporta izmaksu optimizācijas iespējām iestādē, darbaspēka izmaksu optimizēšana, kā arī izskatītas dokumentu aprites pilnveidošanas iespējas un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zīriņa, L. I. (2022). Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / L. I. Zīriņa, N. Lāce – Liepāja: RTU, LSZC, bakalaura profesionālā studiju programma ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Atslēgas vārdi Pašvaldības iestāde, budžets, izmaksu optimizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipal Institution, budget, Cost Management.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 12:18:48