Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Cost Management Improving in Municipal Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Iveta Pokromoviča
Abstract Bakalaura darba autore: Linda Ieva Zīriņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lapas, tajā iekļauti 16 attēli, 19 tabulas un 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 23 avots latviešu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba izstrādes procesā tika raksturota iestādes darbība, aplūkoti budžeta veidošanās pamatprincipi un tā izlietojums. Tika konstatētas galvenās problēmas kas saistītas ar dokumentu aprites nepilnībām, un iestādes nolietotā autotransporta izmaksām. Aprēķinu daļā tika veikti un apkopoti pētījumi par esošā autotransporta izmaksu optimizācijas iespējām iestādē, darbaspēka izmaksu optimizēšana, kā arī izskatītas dokumentu aprites pilnveidošanas iespējas un priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zīriņa, L. I. (2022). Pašvaldības iestādes izmaksu vadības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs / L. I. Zīriņa, N. Lāce – Liepāja: RTU, LSZC, bakalaura profesionālā studiju programma ”Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Keywords Pašvaldības iestāde, budžets, izmaksu optimizācija.
Keywords in English Municipal Institution, budget, Cost Management.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 12:18:48