Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for logistics cost reduction in a construction company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Ludmila Kasperoviča
Anotācija Noslēguma darba autors: Valters Čerņevskis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof., Dr. oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 33 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā analizēti loģistikas izmaksu optimizācijas scenāriji būvuzņēmējdarbības uzņēmumā. Starp trīs piedāvātajiem scenārijiem ietilpst jūras transporta izmantošanas iespējas, administrācijas izmaksu samazināšanas iespējas un produktivitātes paaugstināšanas iespējas uzņēmumā. Katrs no scenārijiem ir ieviešams uzņēmumā bez papildus investīciju nepieciešamības. Piedāvāto loģistikas izmaksu optimizācijas scenāriju ieviešana uzņēmumā paredz palielināt uzņēmuma peļņu pēc nodokļiem par vairāk nekā 3%. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Čerņevskis V., (2022). Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” 63 lpp.
Atslēgas vārdi Loģistika; izmaksas; būvuzņēmējdarbība; optimizācija, transports; attālinātais darbs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics; costs; construction business; optimization, transport; teleworking.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2022 11:51:17