Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts
Title in English Project for logistics cost reduction in a construction company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Ludmila Kasperoviča
Abstract Noslēguma darba autors: Valters Čerņevskis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc. prof., Dr. oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 33 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā analizēti loģistikas izmaksu optimizācijas scenāriji būvuzņēmējdarbības uzņēmumā. Starp trīs piedāvātajiem scenārijiem ietilpst jūras transporta izmantošanas iespējas, administrācijas izmaksu samazināšanas iespējas un produktivitātes paaugstināšanas iespējas uzņēmumā. Katrs no scenārijiem ir ieviešams uzņēmumā bez papildus investīciju nepieciešamības. Piedāvāto loģistikas izmaksu optimizācijas scenāriju ieviešana uzņēmumā paredz palielināt uzņēmuma peļņu pēc nodokļiem par vairāk nekā 3%. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Čerņevskis V., (2022). Būvuzņēmējdarbības uzņēmuma loģistikas izmaksu samazināšanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Finanšu vadība” 63 lpp.
Keywords Loģistika; izmaksas; būvuzņēmējdarbība; optimizācija, transports; attālinātais darbs.
Keywords in English Logistics; costs; construction business; optimization, transport; teleworking.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 11:51:17