Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga komunikācijas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improvement of Marketing Communication in a Retail Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Kristīne Zēriete
Recenzents Rasma Pīpiķe
Anotācija Noslēguma darba autore: Eleonora Strukova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Kristīne Zēriete Noslēguma darba temats: Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga komunikācijas pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 galvenās daļas, 15 apakšdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72.lpp., tajā iekļauti 39 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Tika apkopota informācija par JYSK sniegto komunikāciju. Darba rezultātā tika izstrādāta uzlabota lojalitātes programma, aplikācijas veidā, kas pilnveidos jau esošo lojalitātes programmu. Kā arī tika izstrādāta projekta ieviešanas procesa plāna punkti un aprēķinātas prognozējamās izmaksas. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Strukova, S., Zēriete K. (2022). Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga komunikācijas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.69. lpp Atslēgas vārdi: lojalitātes programma, mazumtirdzniecība, mārketinga komunikācija.
Atslēgas vārdi lojalitātes programma, mazumtirdzniecība, mārketinga komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā loyalty program, retail, marketing communication
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 22:24:19