Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju attīstības un sadarbības perspektīvas “ATR 2020” kontekstā
Nosaukums angļu valodā Prospects for the development and cooperations of the territories of Jelgava city and the newly established Jelgava region in the context of “ATR 2020”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Gunta Smalkā
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija 2021.gadā stājās spēkā jaunā administratīvi teritoriālā reforma, kas paredz Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada pašvaldību sadarbību ar ieplānoto mērķi apvienot pašvaldības 2029.gadā. Tādējādi pētījuma mērķis ir izpētīt Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada sadarbības un attīstības iespējas, analizējot pašreizējo situāciju pētāmās pašvaldībās un novērtējot pašvaldību attīstības programmas un stratēģijas. Darba struktūru veido trīs daļas. Pirmā daļa tiek veltīta pašvaldību būtībai, to apvienošanas un sadarbības teorētiskiem un praktiskiem aspektiem. Otrajā daļā tiek analizēta un salīdzināta pašreizējā situācija pētāmās pašvaldībās. Trešajā daļā tiek apskatīts ekspertu un darba autores novērtējums pašvaldību sadarbībai un apvienošanai, sniegta jauno plānošanas dokumentu analīze. Rezultātā iegūts priekšstats par pašvaldību attīstības līmeni, definēti tālākas attīstības virzieni un sadarbības iespējas, kā arī izstrādāti priekšlikumi kopīgiem plānošanas dokumentiem, kas pašlaik ir izstrādes procesā. Darbs kopumā izklāstīts 68 lappusēs, tajā iekļautas 5 tabulas un 1 attēls. Darbā izmantoti 56 literatūras avoti un nav pievienoti pielikumi.
Atslēgas vārdi pašvaldība, reforma, apvienošana, sadarbība, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā local government, reform, amalgamation, cooperation, development
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 22:17:04