Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Rīgas domes attīstības departamenta darbības optimizācijas projekts"
Title in English "Project for performance optimisation of Riga Council Development department"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Reviewer
Abstract Diplomprojekta tēma Rīgas domes attīstības departamenta darbības optimizācijas projekts. Darbā tiek apskatīta darbinieku motivācija un tās paaugstināšanas iespējas. Darbā ir 5 daļas analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Darbā ir 40 attēli, 10 tabulas un 2 formulas. Analītiskajā daļā tiek izanalizēta Rīgas domes attīstības departamenta iekšējā vide un novērtēta darbinieku attieksme ar aptaujas palīdzību. Daļas beigās tiek izvirzītas 3 konstatētās problēmas iestādē. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti 3 priekšlikumi izvirzītajai problēmai analītiskajā daļā darbinieku demotivācijai. Pirmais priekšlikums ir izveidot diplomus darbiniekiem ar dažādām nominācijām. Otrais priekšlikums ir izveidot darba algas sistēmu, kas veidotu motivāciju darbiniekiem strādāt labāk, kvalitatīvāk. Trešais priekšlikums ir izveidot atpūtas telpu katrā stāvā, kur darbiniekiem paēst pusdienas, atpūsties no darbā radītā stresa. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota neliela datu bāze, kurā tiek automatizēta jaunizveidotā algu sistēma. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti iestādē pastāvošie riski, kā arī aprēķinātas izmaksas, šo risku novēršanai vienā no Rīgas domes attīstības departamenta telpām. Grafiskajā daļā tiek apkopoti autores veidotās diagrammas, skices un attēli, no visām iepriekšminētajām darba daļām. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi par darba laikā konstatējām problēmām un aktuālām lietām iestādē, kā arī sniegti priekšlikumi iestādes darbības uzlabošanai un darbinieku motivācijai.
Keywords Rīgas dome; darbības optimizācija; darbinieku motivācija
Keywords in English Riga Council; performance optimisation; employee motivation
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 11:02:31