Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Kultūras mantojuma multimodāla reprezentācija svešvalodu mācību grāmatās.
Nosaukums angļu valodā Multimodal Representation of Cultural Heritage in Foreign Language Learning Textbooks.
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Stuart Edale Dunn
Anotācija Šis maģistra darbs ir veltīts valodu apguves mācību grāmatās piemīnētā kultūras mantojuma multimodālas reprezentācijas veida izpētei. Lai apspriestu darba nozīmi, ir apskatīts mūsdienu multimodālas reprezentācijas un digitalizēšanas tehnoloģijas lietojums svešvalodu izglītībā un kultūras mantojuma pārvaldībā. Tiek analizēti arī valodas mācīšanās saturs un sabiedrības gaidas pret valodu apguvējiem ikdienas saziņā. Praktiskajā daļā autore pēta latviešu valodas mācību grāmatās Laipa A1, A2 un B2 mīnētos kultūras mantojuma objektus, lai izstrādātu apvienotu platformu, kas nodrošinātu ērtu piekļuvi Latvijas kultūras mantojuma informācijai un mācību materiāliem svešvalodas apguvei. Kultūras mantojuma objektu 3D modeļu izveidošana un vizualizēšana tiešsaistē ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem platformas izveidošanas procesā. Tiek izmantota dažāda digitālā programmatūra. To galvenās tehniskās īpašības un funkcionalitātes tika analizētas pirms modelēšanas. Tiek īstenota multimodāla reprezentācija, ņemot vērā savstarpējo iedarbību starp tekstu, attēliem, audio, video, interaktīvām kartēm, 3D modeļiem un citiem esošiem resursiem valodas apguvei un kultūras mantojuma ievadam. Darbā arī doti priekšlikumi platformas optimizācijai un pielietošanai profesionālajā valodu apmācībā. Šā maģistra darba kopējais apjoms ir 78 lapaspuses, neieskaitot 2 pielikumus. Darbu ilustrē 35 attēli, 3 tabulas un 1 diagramma. Bibliogrāfijā iekļauti 55 atsauces avoti.
Atslēgas vārdi multimodāla reprezentācija, digitalizēšana, valodas mācīšanās, kultūras mantojums, 3D modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā multimodal representation, digitization, language learning, cultural heritage, 3D modelling
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 18:48:55