Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Profitability improvement project for a real estate management company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Ilva Pļaviņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc.prof., Dr.sc.administr. Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 16 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Rentabilitātes uzlabošanai nepieciešams palielināt uzņēmuma peļņu. Peļņas palielināšanai ir divas iespējamās metodes – izdevumu samazināšana un ieņēmuma palielināšana. Ieņēmumu palielināšanai ir nepieciešams pielāgoties ārējiem faktoriem, ko uzņēmums nespēj kontrolēt vai paredzēt, tāpēc būtu jāveicina labvēlīgāki apstākļi telpu nomniekiem. Izdevumu samazināšanai visbiežāk izmantotā metode ir personāla izmaksu samazināšana, taču personāls ir uzņēmuma produktivitātes veicinošais faktors, tāpēc ir iespējams samazināt citus ārpakalpojuma uzņēmumus ar tiešo darbinieku vai uzlabot energoefektivitāti ēkai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pļaviņa, I., Sproģe, I. (2022). Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, RICU, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības un vadīšana” 70 lpp.
Atslēgas vārdi Rentabilitāte, efektivitāte, izdevumi, ieņēmumi, peļņa.
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability, efficiency, expenses, revenue, profit.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 18:01:21