Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā
Title in English Profitability improvement project for a real estate management company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Sproģe
Reviewer Iveta Pokromoviča
Abstract Bakalaura darba autors: Ilva Pļaviņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc.prof., Dr.sc.administr. Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 21 attēli, 16 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Rentabilitātes uzlabošanai nepieciešams palielināt uzņēmuma peļņu. Peļņas palielināšanai ir divas iespējamās metodes – izdevumu samazināšana un ieņēmuma palielināšana. Ieņēmumu palielināšanai ir nepieciešams pielāgoties ārējiem faktoriem, ko uzņēmums nespēj kontrolēt vai paredzēt, tāpēc būtu jāveicina labvēlīgāki apstākļi telpu nomniekiem. Izdevumu samazināšanai visbiežāk izmantotā metode ir personāla izmaksu samazināšana, taču personāls ir uzņēmuma produktivitātes veicinošais faktors, tāpēc ir iespējams samazināt citus ārpakalpojuma uzņēmumus ar tiešo darbinieku vai uzlabot energoefektivitāti ēkai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pļaviņa, I., Sproģe, I. (2022). Rentabilitātes paaugstināšanas projekts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, RICU, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības un vadīšana” 70 lpp.
Keywords Rentabilitāte, efektivitāte, izdevumi, ieņēmumi, peļņa.
Keywords in English Profitability, efficiency, expenses, revenue, profit.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 18:01:21