Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving the budget planning and control mechanism of an outsourced accounting company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Anita Matisone
Anotācija Bakalaura darba autors: Jūlija Poliektova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskā asistente, Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 34 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 26 angļu valodās. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika veikta uzņēmuma resursu un finanšu analīze, kā rezultātā konstatētas nepilnības uzņēmuma finanšu darbībā. Tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanai. Slīdošā budžeta pielietojums ļauj veikt regulāru finanšu mērķu atjaunošanu un koriģēšanu, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Ieņēmumu, personāla izmaksu un klientu rentabilitātes kontrole palīdz stabilizēt finanšu rādītājus, veicina sabalansētu un pamatotu neto apgrozījuma palielināšanu un peļņas pieaugumu. Darba laika uzskaites digitālizācija ļauj uzlabot ieņēmumu un izmaksu posteņu uzraudzību, kā arī budžeta plānošanas mehānismu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Poliektova, J., Kasperoviča, L. (2022). Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi budžeta plānošana, budžeta kontrole, budžets, ieņēmumu kontrole, personāla izmaksu kontrole, klientu rentabilitātes analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā budget planning, budgetary control, budget, revenue control, labour cost control, customer profitability analysis
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 17:27:45