Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving the budget planning and control mechanism of an outsourced accounting company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Anita Matisone
Abstract Bakalaura darba autors: Jūlija Poliektova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Zinātniskā asistente, Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 34 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu un 26 angļu valodās. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tika veikta uzņēmuma resursu un finanšu analīze, kā rezultātā konstatētas nepilnības uzņēmuma finanšu darbībā. Tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanai. Slīdošā budžeta pielietojums ļauj veikt regulāru finanšu mērķu atjaunošanu un koriģēšanu, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Ieņēmumu, personāla izmaksu un klientu rentabilitātes kontrole palīdz stabilizēt finanšu rādītājus, veicina sabalansētu un pamatotu neto apgrozījuma palielināšanu un peļņas pieaugumu. Darba laika uzskaites digitālizācija ļauj uzlabot ieņēmumu un izmaksu posteņu uzraudzību, kā arī budžeta plānošanas mehānismu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Poliektova, J., Kasperoviča, L. (2022). Ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmuma budžeta plānošanas un kontroles mehānisma pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Keywords budžeta plānošana, budžeta kontrole, budžets, ieņēmumu kontrole, personāla izmaksu kontrole, klientu rentabilitātes analīze
Keywords in English budget planning, budgetary control, budget, revenue control, labour cost control, customer profitability analysis
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 17:27:45