Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Bioekonomikas un enerģētikas rīcībpolitikas izvērtējums Eiropas Savienībā un tās īstenošana koksnes izmantošanai enerģijas ražošanai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of bioeconomy and energy policy in the European Union and its implementation for the use of wood for energy production in Latvia"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ieva Pakere
Recenzents Dzintars Jaunzems
Anotācija Maģistra darba nosaukums “Bioekonomikas un enerģijas ražošanas rīcībpolitikas izvērtējums Eiropas Savienībā un tās īstenošana koksnes izmantošanai enerģijas ražošanai Latvijā”, darbu izstrādāja Ilze Rasa, darba zinātniskā vadītāja ir Ieva Pakere. Darba mērķis ir balstoties uz izpēti par Eiropas Savienības bioekonomikas un enerģētikas politikas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, analizēt to savstarpējo mijiedarbību klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā līdz 2050. gadam, lai izstrādātu priekšlikumus koksnes biomasas optimālai izmantošanai siltumenerģijas ražošanai Latvijā. Šī pētījuma ietvaros tiek analizēts Latvijas bioekonomikas un enerģētikas nozares politikas satvars, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības līmenī noteikto, vienlaikus liekot uzsvaru uz pašvaldību būtisko lomu klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā, it īpaši koksnes biomasas ilgtspējīgā izmantošanā. Pētījums sniedz ieskatu par 12 Latvijas pašvaldībās izvērsto ilgtspējīgas attīstības politiku, tās ietekmi uz koksnes ilgtspējīgu izmantošanu, tostarp siltumenerģijas ražošanā. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 70 lappusēm un ietver 24 attēlus, 19 tabulas, 4 vienādojumus, 2 pielikumus un 79 izmantotos informācijas avotus.
Atslēgas vārdi ES, aprites bioekonomika, bioenerģija, koksnes kaskadēšanas princips
Atslēgas vārdi angļu valodā EU, circular bioeconomy, bioenergy, wood cascading
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 16:20:52