Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Bioekonomikas un enerģētikas rīcībpolitikas izvērtējums Eiropas Savienībā un tās īstenošana koksnes izmantošanai enerģijas ražošanai Latvijā"
Title in English "Evaluation of bioeconomy and energy policy in the European Union and its implementation for the use of wood for energy production in Latvia"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Ieva Pakere
Reviewer Dzintars Jaunzems
Abstract Maģistra darba nosaukums “Bioekonomikas un enerģijas ražošanas rīcībpolitikas izvērtējums Eiropas Savienībā un tās īstenošana koksnes izmantošanai enerģijas ražošanai Latvijā”, darbu izstrādāja Ilze Rasa, darba zinātniskā vadītāja ir Ieva Pakere. Darba mērķis ir balstoties uz izpēti par Eiropas Savienības bioekonomikas un enerģētikas politikas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, analizēt to savstarpējo mijiedarbību klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā līdz 2050. gadam, lai izstrādātu priekšlikumus koksnes biomasas optimālai izmantošanai siltumenerģijas ražošanai Latvijā. Šī pētījuma ietvaros tiek analizēts Latvijas bioekonomikas un enerģētikas nozares politikas satvars, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības līmenī noteikto, vienlaikus liekot uzsvaru uz pašvaldību būtisko lomu klimata un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā, it īpaši koksnes biomasas ilgtspējīgā izmantošanā. Pētījums sniedz ieskatu par 12 Latvijas pašvaldībās izvērsto ilgtspējīgas attīstības politiku, tās ietekmi uz koksnes ilgtspējīgu izmantošanu, tostarp siltumenerģijas ražošanā. Maģistra darbs ir izstrādāts uz 70 lappusēm un ietver 24 attēlus, 19 tabulas, 4 vienādojumus, 2 pielikumus un 79 izmantotos informācijas avotus.
Keywords ES, aprites bioekonomika, bioenerģija, koksnes kaskadēšanas princips
Keywords in English EU, circular bioeconomy, bioenergy, wood cascading
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 16:20:52