Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of labour protection requirements by taking measures in case of leakage of hazardous chemical substances
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jeļena Pundure
Recenzents Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā”. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļām. Darba teorētiskajā daļā veikts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības un darba aizsardzības sistēmas raksturojums. Analizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu pienākumi un kompetences darba aizsardzības jomā, kā arī uzņēmuma darba aizsardzības prasības veicot darbus notikumos ar bīstamo vielu klātbūtni. Analītiskajā daļā veikta normatīvo aktu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas datu un speciālas literatūras analīze, datu bāzu un zinātnisko rakstu krājumu analīze, ar mērķi noteikt pētāmas problemātikas aktualitātes pamatojumu–darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā un atsārņošanas (dekontaminācijas) veikšana, kā arī šo darbu novērtēšana izmantojot darba aizsardzības līdzekļus. Darba praktiskajā daļā veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu anketēšana, aptauja un intervija, kā arī veikta praktisko mācību scenāriju izstrāde un praktisko mācību organizēšana, novērtējot atsārņošanas darbu veikšanu no darba aizsardzības viedokļa un atbilstību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktuālajām darba aizsardzības prasībām. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tiek pilnveidotas darba aizsardzības prasības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā un izstrādāti Metodiskie ieteikumi atsārņošanas darbu veikšanai. Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras Maģistra profesionālās studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa RIGA0. grupas neklātienes students Sergejs Latņikovs. Maģistra darba vadītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras asociētā profesore, Dr.oec., Jeļena Pundure. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā tika iekļauti 32 attēli un 9 tabulas, 8 pielikumi, kā arī izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi atsārņošana
Atslēgas vārdi angļu valodā decontamination
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 14:59:00