Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā
Title in English Improvement of labour protection requirements by taking measures in case of leakage of hazardous chemical substances
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jeļena Pundure
Reviewer Jurijs Kisļaks, Dr.sc.ing.
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā”. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļām. Darba teorētiskajā daļā veikts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības un darba aizsardzības sistēmas raksturojums. Analizēti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu pienākumi un kompetences darba aizsardzības jomā, kā arī uzņēmuma darba aizsardzības prasības veicot darbus notikumos ar bīstamo vielu klātbūtni. Analītiskajā daļā veikta normatīvo aktu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas datu un speciālas literatūras analīze, datu bāzu un zinātnisko rakstu krājumu analīze, ar mērķi noteikt pētāmas problemātikas aktualitātes pamatojumu–darba aizsardzības prasību pilnveidošana veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā un atsārņošanas (dekontaminācijas) veikšana, kā arī šo darbu novērtēšana izmantojot darba aizsardzības līdzekļus. Darba praktiskajā daļā veikta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu anketēšana, aptauja un intervija, kā arī veikta praktisko mācību scenāriju izstrāde un praktisko mācību organizēšana, novērtējot atsārņošanas darbu veikšanu no darba aizsardzības viedokļa un atbilstību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta aktuālajām darba aizsardzības prasībām. Izvērtējot iegūtos rezultātus, tiek pilnveidotas darba aizsardzības prasības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām veicot pasākumus bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā un izstrādāti Metodiskie ieteikumi atsārņošanas darbu veikšanai. Maģistra darba autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras Maģistra profesionālās studiju programmas „Darba aizsardzība” 2. kursa RIGA0. grupas neklātienes students Sergejs Latņikovs. Maģistra darba vadītājs: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta Darba un civilās aizsardzības katedras asociētā profesore, Dr.oec., Jeļena Pundure. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā tika iekļauti 32 attēli un 9 tabulas, 8 pielikumi, kā arī izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords atsārņošana
Keywords in English decontamination
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 14:59:00