Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Pandēmijas ietekmes uz transporta nozari analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of the pandemic on the transport sector
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Inesa Bušovska
Anotācija Bakalaura darbā tika apskatītas Covid-19 pandēmijas rezultātā radušās krīzes problēmas jūras transporta nozarē. Darba pirmajā, teorētiskajā daļā transporta nozare aplūkota kā globālās ekonomikas sastāvdaļa. Tiek analizēti galvenie ietekmes faktori, kas veido nozares pārmaiņu specifiku un tempus. Kā arī tiek nosaukti galvenie transporta nozares efektivitātes raksturojošie rādītāji. Tālāk otrajā, analītiskajā daļā aplūkoti nozares galvenie statistikas rādītāji un tendences pasaulē un Latvijā līdz 2019. gadam. Apkopotie dati ir salīdzināti ar 2020.-2021.gadā notikušo kuģniecības nozarē. Tiek analizētas galvenās pandēmijas sekas jūras transporta nozarē krīzes periodā. Darba noslēguma daļā tiek izdarīti secinājumi par uzrakstīto materiālu, kā arī ir izteikti priekšlikumi. Tika izdarīti secinājumi par jūras transporta nozares augsto integrācijas līmeni pasaules ekonomikā. Darbā norādīta augstākā jūras transporta efektivitāte lielos attālumos, salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Tas padara jūras transportu īpaši pievilcīgu starptautiskajā tirdzniecībā. Priekšlikumu mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo sistēmu ar mērķi turpmāk nepieļaut kļūdas līdzīgas krīzes laikā. Galvenokārt valstu valdībām un uzņēmējiem adresētie priekšlikumi akcentē nepieciešamību pēc nozares automatizācijas un digitalizācijas, kā arī pakāpeniskas dekorbanizācijas. Priekšlikumos arī uzsvērts, cik svarīgi ir palielināt jūrnieku sociālo apdrošināšanu Bakalaura darbā tika izmantoti 49 avoti, starp tiem ir zinātniski raksti un tēzes, grāmatas, avoti internetā. 38 no avotiem ir angļu valodā. Darbā tiek izmantoti 12 attēli un ir izveidotas 4 tabulas.
Atslēgas vārdi Jūras transports, kuģniecība, IKP, koronavīruss, krīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Maritime transport, shipping, GDP, coronavirus, crisis
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 12:51:05