Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Pandēmijas ietekmes uz transporta nozari analīze
Title in English Analysis of the impact of the pandemic on the transport sector
Department
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Inesa Bušovska
Abstract Bakalaura darbā tika apskatītas Covid-19 pandēmijas rezultātā radušās krīzes problēmas jūras transporta nozarē. Darba pirmajā, teorētiskajā daļā transporta nozare aplūkota kā globālās ekonomikas sastāvdaļa. Tiek analizēti galvenie ietekmes faktori, kas veido nozares pārmaiņu specifiku un tempus. Kā arī tiek nosaukti galvenie transporta nozares efektivitātes raksturojošie rādītāji. Tālāk otrajā, analītiskajā daļā aplūkoti nozares galvenie statistikas rādītāji un tendences pasaulē un Latvijā līdz 2019. gadam. Apkopotie dati ir salīdzināti ar 2020.-2021.gadā notikušo kuģniecības nozarē. Tiek analizētas galvenās pandēmijas sekas jūras transporta nozarē krīzes periodā. Darba noslēguma daļā tiek izdarīti secinājumi par uzrakstīto materiālu, kā arī ir izteikti priekšlikumi. Tika izdarīti secinājumi par jūras transporta nozares augsto integrācijas līmeni pasaules ekonomikā. Darbā norādīta augstākā jūras transporta efektivitāte lielos attālumos, salīdzinot ar citiem transporta veidiem. Tas padara jūras transportu īpaši pievilcīgu starptautiskajā tirdzniecībā. Priekšlikumu mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo sistēmu ar mērķi turpmāk nepieļaut kļūdas līdzīgas krīzes laikā. Galvenokārt valstu valdībām un uzņēmējiem adresētie priekšlikumi akcentē nepieciešamību pēc nozares automatizācijas un digitalizācijas, kā arī pakāpeniskas dekorbanizācijas. Priekšlikumos arī uzsvērts, cik svarīgi ir palielināt jūrnieku sociālo apdrošināšanu Bakalaura darbā tika izmantoti 49 avoti, starp tiem ir zinātniski raksti un tēzes, grāmatas, avoti internetā. 38 no avotiem ir angļu valodā. Darbā tiek izmantoti 12 attēli un ir izveidotas 4 tabulas.
Keywords Jūras transports, kuģniecība, IKP, koronavīruss, krīze
Keywords in English Maritime transport, shipping, GDP, coronavirus, crisis
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 12:51:05