Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme izglītības attīstībā Latvijā
Nosaukums angļu valodā The role of the European Union structural funds in the development of education in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Inesa Bušovska
Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes “Ekonomikas” programmas 3. kursa students Reinis Dreimanis par darba tēmu “Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme izglītības attīstībā Latvijā”. Tika izvirzīti 7 uzdevumi, kuru galvenais mērķis ir, balstoties uz teorētisko aspektu un struktūrfondu piešķirtā finansējuma analīzi, izpētīt izglītības attīstību Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmē. Darbā veikts teorētiskais un analītiskais apskats, kas ietver Eiropas Savienības struktūrfondu nozīmes apskati gan no infrastruktūras aspekta, gan skolotāju un skolēnu aspekta. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tika veikta to analīze, kā arī izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs ietver arī interviju analīzi, kā arī SVID analīzi par konkrēto tēmu. Bakalaura darba apjoms – 67 lapaspuses, 39 attēli, 4 tabulas un 2 pielikumi. Darbā tika izmantoti 42 literatūras avoti. Darba atslēgas vārdi ir skolēni, skolotāji, infrastruktūra, finansējums, finansējuma sadalījums, vispārējā izglītība, Eiropas Savienības struktūrfondi.
Atslēgas vārdi Skolēni, skolotāji, infrastruktūra, finansējums, finansējuma sadalījums, vispārējā izglītība, Eiropas Savienības struktūrfondi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Students, teachers, infrastructure, funding, distribution of funding, general education, the European Union structural funds.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2022 04:10:00