Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme izglītības attīstībā Latvijā
Title in English The role of the European Union structural funds in the development of education in Latvia
Department
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Inesa Bušovska
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes “Ekonomikas” programmas 3. kursa students Reinis Dreimanis par darba tēmu “Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme izglītības attīstībā Latvijā”. Tika izvirzīti 7 uzdevumi, kuru galvenais mērķis ir, balstoties uz teorētisko aspektu un struktūrfondu piešķirtā finansējuma analīzi, izpētīt izglītības attīstību Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmē. Darbā veikts teorētiskais un analītiskais apskats, kas ietver Eiropas Savienības struktūrfondu nozīmes apskati gan no infrastruktūras aspekta, gan skolotāju un skolēnu aspekta. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tika veikta to analīze, kā arī izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs ietver arī interviju analīzi, kā arī SVID analīzi par konkrēto tēmu. Bakalaura darba apjoms – 67 lapaspuses, 39 attēli, 4 tabulas un 2 pielikumi. Darbā tika izmantoti 42 literatūras avoti. Darba atslēgas vārdi ir skolēni, skolotāji, infrastruktūra, finansējums, finansējuma sadalījums, vispārējā izglītība, Eiropas Savienības struktūrfondi.
Keywords Skolēni, skolotāji, infrastruktūra, finansējums, finansējuma sadalījums, vispārējā izglītība, Eiropas Savienības struktūrfondi.
Keywords in English Students, teachers, infrastructure, funding, distribution of funding, general education, the European Union structural funds.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 04:10:00