Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for financial viability improvement in an association
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents Ilze Zumente
Anotācija Bakalaura darba autore: Inga Birzgale Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin. asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts: darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 27 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 39 avoti latviešu un 21 avoti angļu valodā. Bakalaura darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētot biedrības finansiālo stāvokli un darbību, darba autore konstatē, ka biedrības ieņēmumi lielākoties ir projektu konkursos saņemtais finansējums, kas ir nestabils ieņēmumu avots. Apskatot projektu finansējuma apjomus un to izlietojuma procesus, autore atklāj, ka biedrība neefektīvi pārvalda notiekošos procesus un saskaras ar grūtībām stabilizēt ienākumu struktūru. Analizējot iespējas finansiālās stabilitātes uzlabošanai, autore piedāvā attīstīt saimniecisko darbību un optimizēt izmaksas efektīvāk pārvaldot biedrībā notiekošos procesus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Birzgale, I., Kasperoviča, L. (2022). Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 72 lpp.
Atslēgas vārdi biedrība, finansējums, stabilitāte, optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā organization, funding, stability, optimization
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 23:17:52