Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts
Title in English Project for financial viability improvement in an association
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Ilze Zumente
Abstract Bakalaura darba autore: Inga Birzgale Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: zin. asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts: darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 27 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 39 avoti latviešu un 21 avoti angļu valodā. Bakalaura darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētot biedrības finansiālo stāvokli un darbību, darba autore konstatē, ka biedrības ieņēmumi lielākoties ir projektu konkursos saņemtais finansējums, kas ir nestabils ieņēmumu avots. Apskatot projektu finansējuma apjomus un to izlietojuma procesus, autore atklāj, ka biedrība neefektīvi pārvalda notiekošos procesus un saskaras ar grūtībām stabilizēt ienākumu struktūru. Analizējot iespējas finansiālās stabilitātes uzlabošanai, autore piedāvā attīstīt saimniecisko darbību un optimizēt izmaksas efektīvāk pārvaldot biedrībā notiekošos procesus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Birzgale, I., Kasperoviča, L. (2022). Biedrības finansiālās stabilitātes pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 72 lpp.
Keywords biedrība, finansējums, stabilitāte, optimizēšana
Keywords in English organization, funding, stability, optimization
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 23:17:52