Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing the Competitiveness of a Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Jankovska
Recenzents Baiba Savicka
Anotācija Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 23 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis bija analizēt mazumtirdzniecības konkurenci Jūrmalā un kā tā ietekmē uzņēmuma AS “Fēnikss” konkurētspēju. Covid-19 pandēmija, straujā tehnoloģijas attīstība un plašais tirgus piedāvājums ir krasi ietekmējuši patērētāju pirkšanas paradumus un atstājuši noteiktas tendences tirdzniecībā. Konkurētspējas paaugstināšanai uzņēmumā tikai izvirzīti 3 risinājumi – lojalitātes programmas izveide un ieviešana, pašapkalpošanās kasu ieviešana un ārpakalpojuma piegādes ieviešana. Bakalaura darba gaitā tika konstatēts, ka tikai lojalitātes programmas izveide un ieviešana ir vienīgais risinājums, kas ļautu uzņēmumam palielināt savu konkurētspēju mazumtirdzniecības tirgū Jūrmalā.
Atslēgas vārdi Konkurence, konkurētspēja, klients, lojalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Competition, competitiveness, customer, loyalty
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 21:12:45