Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Remuneration system improvement project in an outsourced accounting company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Iveta Pokromoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Natālija Tarasenko Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesore Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 20 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 48 avoti latviešu, un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veicot pētījumu par darbinieka noslogojumu, tiek secināts, ka darbiniekam no uzņēmuma, kuram darba slodze ir vislielākā, saņem mazāko atalgojumu nekā cits darbinieks, kurš ir noslogots mazāk. Uzņēmumā nav izstrādāta atalgojuma sistēmas veidošanas politika. Tika izstrādāts un izmantots trīs dažādos piemēros atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts. Tika secināts, ka ar šo projektu ir iespējams aprēķināt godīgo darba atalgojumu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tarasenko, N., Lāce, N. (2022). Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionāla bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Atalgojums, motivācija, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Salary, motivation, improvement project
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 18:11:39