Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Productivity improvement project for a clothing retail company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Ludmila Kasperoviča
Anotācija Bakalaura darba autors: Adrians Alenčiks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.sc.administr, Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 10 tabulas, 41 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas uzreiz ir saskatāmi ieguvumi, ko tehnoloģija sniegs uzņēmumam SIA “APRANGA LV”. Darba procesu paveikšanai kā: kases zonas nosegšana, zāles papildināšana, “24” atlasīšana, klientu apkalpošana un kravas ievešana/preču autentifikācija, tehnoloģija radīs samazinājumu gandrīz par 50% nepieciešamo stundu patēriņā, jeb 107,55 stundas kopumā ietaupītas par vienu dienu. Tas ir milzīgs apjoms ar stundām, kuras šobrīd veikali patērē nelietderīgi bez RFID sistēmas. Lai izpildītu šos procesus efektīvi tehnoloģija dēļ būs iespējams samazināt, nepieciešamo darbinieku skaitu par 27. Kopā, mēnesī tiks ietaupītās 3226,50 darba stundas pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas, par visiem 3 “Zara” veikaliem uzņēmumam SIA “APRANGA LV”. Naudas izteiksmē tas ir 19 100,88 eiro mēnesī. Uzņēmuma SIA “APRANGA LV” katra fiziskā “Zara” veikalu produktivitāte uzlabosies vidēji par 28,8, pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas visos veikalos “Zara”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alenčiks, A., Sproģe, I. (2022). Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78. lpp.
Atslēgas vārdi produktivitāte, efektivitāte, ietaupījums, darba stundas, Zara, Apranga.
Atslēgas vārdi angļu valodā productivity, efficiency, economy, working hours, Zara, Apranga.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 15:54:41