Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā
Title in English Productivity improvement project for a clothing retail company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Sproģe
Reviewer Ludmila Kasperoviča
Abstract Bakalaura darba autors: Adrians Alenčiks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.sc.administr, Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 10 tabulas, 41 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas uzreiz ir saskatāmi ieguvumi, ko tehnoloģija sniegs uzņēmumam SIA “APRANGA LV”. Darba procesu paveikšanai kā: kases zonas nosegšana, zāles papildināšana, “24” atlasīšana, klientu apkalpošana un kravas ievešana/preču autentifikācija, tehnoloģija radīs samazinājumu gandrīz par 50% nepieciešamo stundu patēriņā, jeb 107,55 stundas kopumā ietaupītas par vienu dienu. Tas ir milzīgs apjoms ar stundām, kuras šobrīd veikali patērē nelietderīgi bez RFID sistēmas. Lai izpildītu šos procesus efektīvi tehnoloģija dēļ būs iespējams samazināt, nepieciešamo darbinieku skaitu par 27. Kopā, mēnesī tiks ietaupītās 3226,50 darba stundas pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas, par visiem 3 “Zara” veikaliem uzņēmumam SIA “APRANGA LV”. Naudas izteiksmē tas ir 19 100,88 eiro mēnesī. Uzņēmuma SIA “APRANGA LV” katra fiziskā “Zara” veikalu produktivitāte uzlabosies vidēji par 28,8, pēc RFID tehnoloģijas ieviešanas visos veikalos “Zara”. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Alenčiks, A., Sproģe, I. (2022). Produktivitātes paaugstināšanas projekts apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 78. lpp.
Keywords produktivitāte, efektivitāte, ietaupījums, darba stundas, Zara, Apranga.
Keywords in English productivity, efficiency, economy, working hours, Zara, Apranga.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 15:54:41