Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Brīvprātīgā pensiju līmeņa ieguvumu un ietekmējošo risku novērtējuma projekts
Nosaukums angļu valodā Project for the assessment of the benefits and risk of the voluntary pension pillar
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Ilze Zariņa-Cīrule
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Renāts Butkus Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof, Dr. oec. Irina Voronova Bakalaura darba temats: Brīvprātīgā pensiju līmeņa ieguvumu un ietekmējošo risku faktoru izpētes projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 25 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti, t. sk. 29 latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Paaugstināt AS “CBL Atklātais pensiju fonds” brīvprātīgā pensijas līmeņa ieguvumus un mazināt ietekmējošos riska faktorus. Izpētīt riska faktorus un papildus sniegtos ieguvumus, kas var veicināt uzņēmuma tirgus daļas attīstību veicinot tā peļņas apmēru. Noteikt būtiskākos ieguvumus, kas sekmētu riska faktoru ietekmi uz uzņēmuma tirgus daļas vērtību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Atslēgas vārdi: AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, brīvprātīgais pensiju līmenis, konkurence, inflācija, tirgus daļa, paaudzes attīstības prognozes, AS “Citadele banka” peļņa
Atslēgas vārdi AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, brīvprātīgais pensiju līmenis, konkurence, inflācija, tirgus daļa, paaudzes attīstības prognozes, AS “Citadele banka” peļņa
Atslēgas vārdi angļu valodā JSC “CBL Atklātais pensiju fonds”, private voluntary pension scheme, competition, inflation, market share, generation development forecasts, JSC “Citadele banka” profit
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 15:15:20