Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Brīvprātīgā pensiju līmeņa ieguvumu un ietekmējošo risku novērtējuma projekts
Title in English Project for the assessment of the benefits and risk of the voluntary pension pillar
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Ilze Zariņa-Cīrule
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Renāts Butkus Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Prof, Dr. oec. Irina Voronova Bakalaura darba temats: Brīvprātīgā pensiju līmeņa ieguvumu un ietekmējošo risku faktoru izpētes projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 25 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti, t. sk. 29 latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Paaugstināt AS “CBL Atklātais pensiju fonds” brīvprātīgā pensijas līmeņa ieguvumus un mazināt ietekmējošos riska faktorus. Izpētīt riska faktorus un papildus sniegtos ieguvumus, kas var veicināt uzņēmuma tirgus daļas attīstību veicinot tā peļņas apmēru. Noteikt būtiskākos ieguvumus, kas sekmētu riska faktoru ietekmi uz uzņēmuma tirgus daļas vērtību. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Atslēgas vārdi: AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, brīvprātīgais pensiju līmenis, konkurence, inflācija, tirgus daļa, paaudzes attīstības prognozes, AS “Citadele banka” peļņa
Keywords AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, brīvprātīgais pensiju līmenis, konkurence, inflācija, tirgus daļa, paaudzes attīstības prognozes, AS “Citadele banka” peļņa
Keywords in English JSC “CBL Atklātais pensiju fonds”, private voluntary pension scheme, competition, inflation, market share, generation development forecasts, JSC “Citadele banka” profit
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 15:15:20