Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Digitālās humanitārās zinātnes
Nosaukums Baltkrievijas robežas: Latvijas tiešsaistes mediju atspoguļojuma krievu un latviešu valodā salīdzinājums
Nosaukums angļu valodā Refugee Crisis at Belarus Border: A Comparison of the Latvian Online Media Coverage in Russian and Latvian
Struktūrvienība 23000 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Ahmad Kamal
Anotācija Maģistra darbu “Bēgļu krīze pie Baltkrievijas robežas: Latvijas tiešsaistes mediju atspoguļojuma krievu un latviešu valodā salīdzinājums” izstādājis maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” students Edmunds Lukaševičs. Darbā pielietota starpdisciplināra pieeja, lai analizētu tiešsaistes mediju rakstus, izmantojot dažādas mašīnmācīšanās un dabiskās valodas apstrādes metodes, iegūtu satura svarīgākās iezīmes, kā arī izmantotu teorijas par medijiem un mediju ietekmi, lai rezultātus būtu iespējams interpretēt labāk. Vispirms autors apraksta plašsaziņas līdzekļu vēsturisko attīstību, to lomu un funkcijas sabiedrībā. Paskaidro, kā dažādus mediju efektus var izmantot, lai ietekmētu sabiedrību un formētu tās attieksmi vēlamajā virzienā. Pēc tam tiek veikta Latvijas tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu un to paradumu analīze, kurai seko piemērojamo NLP metožu un pieejamo modeļu analīze. Visbeidzot, tiek veikts Latvijas populārāko tiešsaistes mediju latviešu un krievu valodā satura pētījums par izvēlēto tēmu. Darba noslēgumā pausti secinājumi un priekšlikumi turpmākajiem pētījumiem. Maģistra darbs satur 82 lappuses, 30 401 vārdu, 4 nodaļas, 10 tabulas, 11 attēlus un 55 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi tiešsaistes mediji, ziņu analīze, mediju ietekme, dabiskās valodas apstrāde, mašīnmācīšanās
Atslēgas vārdi angļu valodā online media, news analysis, media effects, natural language processing, machine learning
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2022 12:34:55