Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Digital Humanities
Title in original language Baltkrievijas robežas: Latvijas tiešsaistes mediju atspoguļojuma krievu un latviešu valodā salīdzinājums
Title in English Refugee Crisis at Belarus Border: A Comparison of the Latvian Online Media Coverage in Russian and Latvian
Department
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Ahmad Kamal
Abstract Maģistra darbu “Bēgļu krīze pie Baltkrievijas robežas: Latvijas tiešsaistes mediju atspoguļojuma krievu un latviešu valodā salīdzinājums” izstādājis maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” students Edmunds Lukaševičs. Darbā pielietota starpdisciplināra pieeja, lai analizētu tiešsaistes mediju rakstus, izmantojot dažādas mašīnmācīšanās un dabiskās valodas apstrādes metodes, iegūtu satura svarīgākās iezīmes, kā arī izmantotu teorijas par medijiem un mediju ietekmi, lai rezultātus būtu iespējams interpretēt labāk. Vispirms autors apraksta plašsaziņas līdzekļu vēsturisko attīstību, to lomu un funkcijas sabiedrībā. Paskaidro, kā dažādus mediju efektus var izmantot, lai ietekmētu sabiedrību un formētu tās attieksmi vēlamajā virzienā. Pēc tam tiek veikta Latvijas tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu un to paradumu analīze, kurai seko piemērojamo NLP metožu un pieejamo modeļu analīze. Visbeidzot, tiek veikts Latvijas populārāko tiešsaistes mediju latviešu un krievu valodā satura pētījums par izvēlēto tēmu. Darba noslēgumā pausti secinājumi un priekšlikumi turpmākajiem pētījumiem. Maģistra darbs satur 82 lappuses, 30 401 vārdu, 4 nodaļas, 10 tabulas, 11 attēlus un 55 literatūras avotus.
Keywords tiešsaistes mediji, ziņu analīze, mediju ietekme, dabiskās valodas apstrāde, mašīnmācīšanās
Keywords in English online media, news analysis, media effects, natural language processing, machine learning
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 23.05.2022 12:34:55