Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mūsdienu populārzinātnisko ekonomikas nozares tekstu retorika un stilistika
Nosaukums angļu valodā Rhetoric and Stylistics of the Contemporary Popular Science Text in the Field of Economics
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Marina Platonova
Anotācija Maģistra darbu izstrādājis profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa students Vitālijs Jasinkovs. Maģistra darba nosaukums ir “Mūsdienu populārzinātnisko ekonomikas nozares tekstu retorika un stilistika”. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkotas autora un lasītāja attiecību mainīgais raksturs, izmantojot lingvistiskās teorijas, klasiskā un mūsdienu retorika, it īpaši digitālā retorika, kā arī modernās metodes stilistisko ierīču izpētei atbilstoši Galperina klasifikācijai. Analītiskajā daļā iekļauti 27 piemēri, kas ilustrē stilistisko ierīču lomu avottekstā atbilstoši Galperina klasifikācijai un to tulkojumu no angļu valodas krievu valodā. Piemēri tika iegūti, izmantojot salīdzinošās analīzes metodi, un tiem pievienoti detalizēti komentāri. Kā rezultātā darbā tika apskatīti autora komunikatīvie nodomi, tulkošanas metodes, stilistisko ierīču ietekme un secināts par stilistisko ierīču ietekmi uz zinātnisko tekstu lasītājiem. Praktiskā daļa ir avotteksta “Media Amnesia: Rewriting the Economic Crisis” tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Maģistra darba apjoms ir 152 lappuses, neieskaitot 2 pielikumus. Bibliogrāfija satur 70 ierakstus. Darbam ir 2 pielikumi: terminu vārdnīca ekonomikas un politikas nozarēs un avotteksts. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 67 grāmatām un rakstiem un 3 tiešsaistes avotiem.
Atslēgas vārdi Retorika, stilistiskās ierīces, zinātniskie teksti, populārzinātniskie teksti
Atslēgas vārdi angļu valodā Rhetoric, stylistic devices, scientific texts, popular science texts
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 18:35:48