Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mūsdienu populārzinātnisko ekonomikas nozares tekstu retorika un stilistika
Title in English Rhetoric and Stylistics of the Contemporary Popular Science Text in the Field of Economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Larisa Iļinska
Reviewer Marina Platonova
Abstract Maģistra darbu izstrādājis profesionālās maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 2. kursa students Vitālijs Jasinkovs. Maģistra darba nosaukums ir “Mūsdienu populārzinātnisko ekonomikas nozares tekstu retorika un stilistika”. Maģistra darbs sastāv no trim galvenajām daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkotas autora un lasītāja attiecību mainīgais raksturs, izmantojot lingvistiskās teorijas, klasiskā un mūsdienu retorika, it īpaši digitālā retorika, kā arī modernās metodes stilistisko ierīču izpētei atbilstoši Galperina klasifikācijai. Analītiskajā daļā iekļauti 27 piemēri, kas ilustrē stilistisko ierīču lomu avottekstā atbilstoši Galperina klasifikācijai un to tulkojumu no angļu valodas krievu valodā. Piemēri tika iegūti, izmantojot salīdzinošās analīzes metodi, un tiem pievienoti detalizēti komentāri. Kā rezultātā darbā tika apskatīti autora komunikatīvie nodomi, tulkošanas metodes, stilistisko ierīču ietekme un secināts par stilistisko ierīču ietekmi uz zinātnisko tekstu lasītājiem. Praktiskā daļa ir avotteksta “Media Amnesia: Rewriting the Economic Crisis” tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Maģistra darba apjoms ir 152 lappuses, neieskaitot 2 pielikumus. Bibliogrāfija satur 70 ierakstus. Darbam ir 2 pielikumi: terminu vārdnīca ekonomikas un politikas nozarēs un avotteksts. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 67 grāmatām un rakstiem un 3 tiešsaistes avotiem.
Keywords Retorika, stilistiskās ierīces, zinātniskie teksti, populārzinātniskie teksti
Keywords in English Rhetoric, stylistic devices, scientific texts, popular science texts
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 18:35:48