Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mūsdienu tendences tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Current Trends in Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Bakalaura darbu “Mūsdienu tendences tehniskajā tulkošanā” izstrādājusi RTU Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Lūcija Garda. Darba autore galvenokārt apspriež aktuālās tendences tehnisko tulkojumu jomā. Tā kā tulkošanas studijas ar laiku attīstās, ir jāseko līdzi tendencēm, kas nāk uz priekšu, jo pašreizējās tendences var palīdzēt tulkošanas procesā. Teorētiskajā daļā aplūkots tehniskā tulkojuma definīcija un dažādas tulkošanas tendences. Analītiskā daļa parāda pētīto tendenču lietojumu avota teksta tulkošanā mērķa valodā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas – Volfganga Seibela avota teksta “Collapsing Structures and Public Mismanagement” tulkojuma latviešu valodā, kā arī secinājumiem un literatūras saraksta, diviem pielikumiem, kas sastāv no terminu glosārija un avota teksta. Bakalaura darbs, izņemot divus pielikumus, sastāv no 104 lapām. Literatūras sarakstā ir 29 grāmatas un raksti, 9 tiešsaistes resursi.
Atslēgas vārdi pēcrediģēšana; pragmatika, lokalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā post-editing; pragmatics, localization
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 15:32:11