Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas pilnveidošana bīstamajās nozarēs
Nosaukums angļu valodā Improvement of occupational safety regulation implementation in hazardous industries
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Darba drošības normatīvo aktu pilnveidošana bīstamajās nozarēs”. Bīstamās nozares ir saistītas ar paaugstinātu risku darba aizsardzībā, kas nekvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas gadījumā var radīt potenciālus riskus nodarbinātajiem. Darba laikā aplūkotie jautājumi ir saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ārpakalpojuma sniegto pakalpojuma kvalitāti un nepilnībām dokumentāciju izstrādē. Tiek novērtēts Eiropas Sociālā fonda projekta menedžmenta nepilnības. Par pamatu analīzes kritērijiem tiek ņemti Latvijas normatīvie akti. Rezultātā ir izstrādāti praktiski priekšlikumi projekta menedžmenta un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Izstrādāti semināra programmas elementi, lai uzlabotu kompetento speciālistu kompetenci bīstamajās nozarēs. Kā arī pasākumu komplekss, lai uzlabotu sabiedrības informētību par projektu. Darbā tiek izmantota informācija no Eiropas Sociālā fonda projekta inspektoru pirmspārbaudes un pēcpārbaudes protokoliem. Kompetento institūciju pakalpojuma dokumentācija. Valsts darba inspekcijas gada pārskati. Eiropas Sociālā fonda projekta dokumentācija t.sk. metodikas. Normatīvie akti. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 82 lappusēm un satur 7 tabulas, 23 grafiskos attēlus un 3 pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 23 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Bīstamās nozares, normatīvie akti, Eiropas Sociālā fonda projekts, darba aizsardzība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Hazardous industries, legislation, European Social Fund project, job protection.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 13:37:54