Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas pilnveidošana bīstamajās nozarēs
Title in English Improvement of occupational safety regulation implementation in hazardous industries
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jānis Ķipsna, profesors, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Darba drošības normatīvo aktu pilnveidošana bīstamajās nozarēs”. Bīstamās nozares ir saistītas ar paaugstinātu risku darba aizsardzībā, kas nekvalitatīvu pakalpojuma sniegšanas gadījumā var radīt potenciālus riskus nodarbinātajiem. Darba laikā aplūkotie jautājumi ir saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ārpakalpojuma sniegto pakalpojuma kvalitāti un nepilnībām dokumentāciju izstrādē. Tiek novērtēts Eiropas Sociālā fonda projekta menedžmenta nepilnības. Par pamatu analīzes kritērijiem tiek ņemti Latvijas normatīvie akti. Rezultātā ir izstrādāti praktiski priekšlikumi projekta menedžmenta un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Izstrādāti semināra programmas elementi, lai uzlabotu kompetento speciālistu kompetenci bīstamajās nozarēs. Kā arī pasākumu komplekss, lai uzlabotu sabiedrības informētību par projektu. Darbā tiek izmantota informācija no Eiropas Sociālā fonda projekta inspektoru pirmspārbaudes un pēcpārbaudes protokoliem. Kompetento institūciju pakalpojuma dokumentācija. Valsts darba inspekcijas gada pārskati. Eiropas Sociālā fonda projekta dokumentācija t.sk. metodikas. Normatīvie akti. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 82 lappusēm un satur 7 tabulas, 23 grafiskos attēlus un 3 pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 23 informācijas avoti.
Keywords Bīstamās nozares, normatīvie akti, Eiropas Sociālā fonda projekts, darba aizsardzība.
Keywords in English Hazardous industries, legislation, European Social Fund project, job protection.
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 13:37:54