Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Nozīme un konteksts
Nosaukums angļu valodā Meaning and Context
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Bakalaura Darbu “Nozīme un konteksts” ir izstrādājusi Alīna Kononoviča, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Darbā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā konteksta nozīme un tās ietekme uz vārdu nozīmi. Darba autore arī analizē nozīmīgāko zinātnieku ierosinātās nozīmes veidus, pārskata būtiskus jēdzienus, kā arī analizē piemērus no avota teksta (ST) un to tulkojumu mērķtekstā (TT). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas, kā arī secinājuma un avotiem. Praktiskā daļa iekļauj avota tekstu "Connected, Intelligent, Automated: Definitive Guide to Digital Transformation and Quality 4.0” tulkojumu krievu valodā; teksta autore ir Nikole Radzivill. Bakalaura Darbam ir arī divi pielikumi: terminu glosārijs un avota teksts angļu valodā. Kopējais darba apjoms ir 102 lappuses, neieskaitot pielikumus. Avoti sastāv no 47 grāmatam un rakstiem, 11 tiešsaites avotiem un 7 tiešsaistes vārdnīcam un datubāzem.
Atslēgas vārdi Nozīme, Konteksts, Metaforiskā nozīme, Idioma, Konotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Meaning, Context, Metaphorical meaning, Idiom, Connotation
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 10:58:50