Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Nozīme un konteksts
Title in English Meaning and Context
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Bakalaura Darbu “Nozīme un konteksts” ir izstrādājusi Alīna Kononoviča, profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Darbā tiek aplūkoti tādi jautājumi kā konteksta nozīme un tās ietekme uz vārdu nozīmi. Darba autore arī analizē nozīmīgāko zinātnieku ierosinātās nozīmes veidus, pārskata būtiskus jēdzienus, kā arī analizē piemērus no avota teksta (ST) un to tulkojumu mērķtekstā (TT). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas, kā arī secinājuma un avotiem. Praktiskā daļa iekļauj avota tekstu "Connected, Intelligent, Automated: Definitive Guide to Digital Transformation and Quality 4.0” tulkojumu krievu valodā; teksta autore ir Nikole Radzivill. Bakalaura Darbam ir arī divi pielikumi: terminu glosārijs un avota teksts angļu valodā. Kopējais darba apjoms ir 102 lappuses, neieskaitot pielikumus. Avoti sastāv no 47 grāmatam un rakstiem, 11 tiešsaites avotiem un 7 tiešsaistes vārdnīcam un datubāzem.
Keywords Nozīme, Konteksts, Metaforiskā nozīme, Idioma, Konotācija
Keywords in English Meaning, Context, Metaphorical meaning, Idiom, Connotation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 10:58:50