Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Stylistic Devices in Technical Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Oksana Ivanova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Bakalaura darba " Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā" autore ir Anastasija Kasmiņina, RTU Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darbu veido arī divi pielikumi - terminu vārdnīca un avota teksts. Teorētiskās daļas mērķis ir aplūkot un analizēt mākslinieciskās izteiksmes īpatnības tehniskajos tekstos, kas ietekmē tulkošanas procesu. Teorētiskajā daļā darba autore sniedz arī piemērus no avota un mērķa teksta, detalizēti analizējot un skaidrojot riskus, kas rodas, tulkojot zinātniski tehniskus tekstus telekomunikāciju jomā. Autore arī piedāvā tulkošanas stratēģijas un metodes, kā pārnest stilistisko līdzekļu nozīmi mērķvalodā. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver dažu grāmatu nodaļu tulkojumu no grāmatas “Whose Global Village?: Rethinking How Technology Shapes Our World”, autors Ramesh Srinivasan (2017). Avota teksta autors aicina lasītājus apdomāt "globālo ciematu", ko veidojusi un attīstījusi mūsdienu digitālo tehnoloģiju revolūcija. Avota teksts ir tulkots krievu valodā. Bakalaura darbs, izņemot divus pielikumus, sastāv no 97 lappusēm. Literatūras avotu skaits ir 53, tostarp grāmatas, interneta resursi, kā arī tiešsaistes vārdnīcas.
Atslēgas vārdi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, analīze, telekomunikācijas, tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā stylistic devices, analysis, telecommunications, translation
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2022 10:23:36