Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Stylistic Devices in Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Oksana Ivanova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Bakalaura darba " Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā" autore ir Anastasija Kasmiņina, RTU Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" 4. kursa studente. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darbu veido arī divi pielikumi - terminu vārdnīca un avota teksts. Teorētiskās daļas mērķis ir aplūkot un analizēt mākslinieciskās izteiksmes īpatnības tehniskajos tekstos, kas ietekmē tulkošanas procesu. Teorētiskajā daļā darba autore sniedz arī piemērus no avota un mērķa teksta, detalizēti analizējot un skaidrojot riskus, kas rodas, tulkojot zinātniski tehniskus tekstus telekomunikāciju jomā. Autore arī piedāvā tulkošanas stratēģijas un metodes, kā pārnest stilistisko līdzekļu nozīmi mērķvalodā. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver dažu grāmatu nodaļu tulkojumu no grāmatas “Whose Global Village?: Rethinking How Technology Shapes Our World”, autors Ramesh Srinivasan (2017). Avota teksta autors aicina lasītājus apdomāt "globālo ciematu", ko veidojusi un attīstījusi mūsdienu digitālo tehnoloģiju revolūcija. Avota teksts ir tulkots krievu valodā. Bakalaura darbs, izņemot divus pielikumus, sastāv no 97 lappusēm. Literatūras avotu skaits ir 53, tostarp grāmatas, interneta resursi, kā arī tiešsaistes vārdnīcas.
Keywords mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, analīze, telekomunikācijas, tulkošana
Keywords in English stylistic devices, analysis, telecommunications, translation
Language eng
Year 2022
Date and time of uploading 22.05.2022 10:23:36